За нас

Сирма Солюшънс, част от Сирма Груп Холдинг АД, е лидер на световния и българския пазар в областта на информационните технологии, ИТ консултантските услуги и системната интеграция. Компанията реализира комплексни проекти за клиенти от различни отрасли на икономиката, търсещи увеличение на ефективността на своята дейност, посредством въвеждане на информационни технологии.

Сирма Солюшънс има отдел за продажба и доставка на хардуерно оборудване. Като основен партньор на водещите производители на хардуер, Сирма е предпочитан доставчик в областта. Ние разглеждаме хардуерния бизнес като възможност да запознаем все повече компании и клиенти с високия професионализъм и експертната добавена стойност на нашите специалисти, както при избора и проектирането на хардуерното решение, така и при поддръжката му по време на експлоатацията.

e-shop.sirma.bg е електронен магазин и едновременно помощно средство за нашите клиенти и търговци. Магазинът ежедневно обновява цените и наличността  посредством напълно автоматизирани електронни връзки към българските представителствата на хардуерните призводители. С този подход се гарантира наличността на склад, актуланата цена и се елиминира риска от човешки грешки.