Общи Условия

1. e-shop.sirma.bg е уебсайт, който е собственост и представлява дейността на фирма "Сирма Солюшънс” АД.

2. На сайта се предлагат продукти, на които Сирма Солюшънс е разпространител.

3. Сайтът, предоставя и следните услуги: детайлна информация за продуктите; възможност за онлайн закупуване, доставка на поръчаните продукти.

4. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

5. Сирма Солюшънс си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

1. За да поръчате продукти от сайта не е задължително да се регистрирате, но регистрацията значително улеснява работата със сайта в последствие.

2. Ако решите да се регистрирате, Сирма Солюшънс се задължава да не предоставя информацията попълнена от Вас на трети страни.

3. Сирма Солюшънс си запазва правото да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

4. Сирма Солюшънс си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-mail, в момента на обработка на поръчката. Сирма Солюшънс не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които са обозначени, че са само чрез заявка или с доставка за определен период и не са налични в склада на фирмата. За наличието на конкретен продукт, ако сте направили заявка, чрез сайта наш служител ще се свърже с вас.

5. Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта, където има публикувани оферти. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя и снимка и цена.

6. Указаната цена е за 1 бр. в лева и включва начислено ДДС. В цената на продукта не се включва цена за доставка. Доставката се извършва чрез куриер.

7. При поръчка потребителят посочва основните параметри според възможните в сайта опции: брой, производител, доставка, цвят, модел и др. Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

8. Извършването на поръчка става от оферта и минава през етапи:

  а) Изписване на желаната бройка в полето за бройка. Натискане на бутона "Поръчай" кореспондиращ с избраната стока.

  б) Натискане върху бутона "Довърши поръчката" и избор дали да се направи поръчка с или без регистрация на сайта. 

  в) Попълване на формата за обратна връзка.

9. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на Сирма Солюшънс се свърже с него по телефон или e-mail. 

10. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. 

11. Чрез натискане на бутона "Поръчай", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него (потребителят) и Сирма Солюшънс, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от Сирма Солюшънс на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя. 

2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

3. Разходите за доставка се поемат от потребителя. Доставката е безплатна за цялата страна при поръчка на стойност над 600 лв с ДДС. За суми до 600 лв с ДДС цената на доставката е според тарифите на куриерската фирма за съответното населено място.

4. Сирма Солюшънс или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА. РЕКЛАМАЦИИ.

1. Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи: 

  а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта; 

  б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

  в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

  г) не е спазен срока на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

2. Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

3. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в сайта.

4. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта не от Сирма Солюшънс, а от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.

5. По силата на член 55 (ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

2. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на Сирма Солюшънс. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо, в случай че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на Сирма Солюшънс. Неразрешено е използването на screenshot на сайта без изричното съгласие на Сирма Солюшънс. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта без изричното съгласие от страна на фирмата, или да претоварват сайта с фиктивна информация (flood).

3. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без, негово съгласие.

4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

ОТГОВОРНОСТИ

1. Сирма Солюшънс не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

2. Сирма Солюшънс не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)

3. Сирма Солюшънс не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. Сирма Солюшънс не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна http://e-shop.sirma.bg

4. Сирма Солюшънс не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

5. Сирма Солюшънс не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

6. Сирма Солюшънс не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

7. Сирма Солюшънс се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

Последно обновяване: 12.03.2010 г.