HP Wireless Classic Desktop - Bulgarian

  • Производител: HEWLETT-PACKARD
  • Парт. номер: LV290AA
  • Предназначен за: К о м п ю т ъ р
  • Тип на свързване: Б е з ж и ч е н
  • БДС кирилизация: -
  • Х-ка 3: Weight KB: 0.519 kg; Mouse:0.078 kg; Dongle: 0.002 kg
  • Х-ка 4: Dimensions KB: 465.01 x 174.43 x 36.30 mm; Mouse: 95 x 58 x 35.45 mm; Dongle: 18.95x 14.5 x 6.25 mm
  • Х-ка 5: What' s in the box: HP Wireless Classic keyboard; USB Wireless Nano receiver; 4 AAA Battery; Documentation


Текущата оценка е 0,00. Общо гласове 0.